Ředitel školy:

MUSIL Aleš

Hra na klavír

reditel@zusvy.cz 

Zástupkyně ředitele:

Mgr. ŠEFČÍKOVÁ Vlasta, DiS.art.

Hra na klavír

sefcikova@zusvy.cz

ZUŠ VYŠKOV
Nádražní 124/4
Vyškov
682 01

+420 517 348 648

zusvy@zusvy.cz


HUDEBNÍ OBOR

jméno:

BŘEZOVSKÁ Alena

BUKVALDOVÁ Dagmar

MgA. ČERMÁKOVÁ Hana

Mgr. HALODA Stanislav

MgA. HONKOVÁ Anežka, Dis. 

BcA. JANEČEK Jakub

Jakub KLVAČ, Dis.

KNOB Miroslav

MEDVIĎOVÁ Vladimíra, Dis.

MUSIL Aleš ml.

PETLACHOVÁ Nikola, DiS.

RÝDLOVÁ Zdeňka, DiS. 

RYŠÁNKOVÁ Vlasta

MgA. SOTOLÁŘ Lukáš

SPILKA Dalibor

SVOBODOVÁ Michaela

Mgr. ŠEVČÍK Dalimil

MgA. ŠIMEK Daniel

VAŘEJKOVÁ Ivanka

BcA. ZAVADILOVÁ Veronika

MgA. ZEMAN Václav

ZEMANOVÁ Anna, DiS

Hra na:

klavír

kytara, příčná flétna, zobcová flétna, EKN

příčná flétna, zobcová flétna

varhany, elektronické klávesové nástroje

klavír

klavír, bicí, EKN, dechové nástroje 

klarinet, saxofon, zobcová flétna, klávesy

klarinet, saxofon a Malý dechový orchestr

bicí

sólový zpěv, klavír

sólový zpěv, sborový zpěv, PHV

sborový zpěv, klavír, EKN - vedoucí oddělení

kytara - vedoucí oddělení

housle, viola, klavír

klavír a zpěv

kytara

klavír, harmonika

klavír, EKN

klavír - vedoucí oddělení

sólový zpěv - vedoucí oddělení

klavír, elektronické klávesové nástroje

housle - vedoucí oddělení HN

e-mail:

brezovska@zusvy.cz

bukvaldova@zusvy.cz

cermakova@zusvy.cz

haloda@zusvy.cz

honkova@zusvy.cz

janecek@zusvy.cz

klvac@zusvy.cz

knob@zusvy.cz

medvidova@zusvy.cz

musil@zusvy.cz

petlachova@zusvy.cz

rydlova@zusvy.cz

rysankova@zusvy.cz

sotolar@zusvy.cz

spilka@zusvy.cz

svobodova@zusvy.cz

sevcik@zusvy.cz

simek@zusvy.cz

varejkova@zusvy.cz

zavadilova@zusvy.cz

zeman@zusvy.cz

zemanova@zusvy.cz


TANEČNÍ OBOR

ŠVARCOVÁ Taťána

 vedoucí oddělení

svarcova@zusvy.cz

Bc. ZELENÁ Karolína

zelena@zusvy.cz


LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

Bc. ŠTARK Adriana Maria, DiS.         vedoucí oddělení

stark@zusvy.cz


VÝTVARNÝ OBOR

KUČEROVÁ Věra

vedoucí oddělení

kucerova@zusvy.cz

Bc. ZELENÁ Karolína 

zelena@zusvy.cz


Provozní zaměstnanci školy:

DOBEŠOVÁ Martina - ekonom, účetní školy
VYMAZALOVÁ Ivana - úklid, vrátnice školy
VACKOVÁ Pavlína - úklid, vrátnice školy


Více v jednotlivých oborech: