AKTUALITY

Vážení rodiče a milí žáci, všichni vnímáme v závěru tohoto roku výrazně zhoršený epidemický vývoj ve společnosti, který si i v naší škole musíme připouštět jako hrozbu. Zaměstnanci školy jsou velmi rádi, že je stále povolena prezenční výuka, ale zmíněný vývoj bude mít vliv na plánované akce za účasti rodičů a veřejnosti. Po poradě se všemi...

Vyhlašujeme neveřejnou soutěž pro všechny žáky ZUŠ Vyškov.

Ve středu se žáci ZUŠ Vyškov vydali kreslit antické sochy do jednoho místního květinářství s tématikou Starověkého Řecka. Mohli si vyzkoušet různé variace rychlého skicování a finální kresbu na formát A3.

S ohledem na epidemický stav je nadále povinností všech návštěvníků školy mít ochranu dýchacích cest ve všech společných prostorách. Při výuce tuto povinnost žáci školy nemají, mají ji nadále učitelé, kteří nepodstoupili doposud očkování. Škola navíc zabezpečuje pravidelné testování těchto vyučujících antigenním testem. Samozřejmostí je nadále...

Den pamaték je tradiční akce, které se rádi účastníme každý rok. Krásné prostředí zámecké zahrady ve Vyškově podtrhuje vznešenost renesančních tanců.

Srdečně Vás zveme na výstavu "Stopy a boty..," která se uskuteční v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově od 13. 9. -21. 11. 2021

Výuka v Literárně-dramatickém oboru je zajištěna zástupem za dočasně nemocnou vyučující a probíhá podle platného rozvrhu hodin.

První koncert roku 2021 na náměstí ve Vyškově patřil základní umělecké škole Vyškov formou PREZENTACE všech oborů: hudebního, tanečního, literárně-dramatického i výtvarného. Díky této události jsme mohli skoro po roce předvést, jak jsme se zvládli distanční studium i v této nelehké době a zároveň slavnostně poblahopřát absolventům a předat pamětní...

Je nám velkou radostí Vám oznámit, že v dnešních dnech Filharmonie Brno vyzvala školy k účasti na výtvarné soutěži a výsledek práce našich žáků a vzorného přístupu jejich učitelky p. Věry Kučerové je následující:

Nově škola vytváří pro všechny žáky konzultační hodinu, která bude probíhat vždy ve středu 14.35 - 15.20 na: https://meet.vpsfree.cz/konzultacea je zaměřena na pedagogickou podporu pro žáky všech oborů, zejména žáky uvolněné z některého z předmětů stanovených školním vzdělávacím programem ZUŠ Vyškov. V této konzultační hodině se mohou žáci společně...