AKTUALITY

Video záznam VESMÍRNÉ VERNISÁŽE ze dne 13. 12. 2022. Výtvarná výstava prací žáků a studentů pod vedením p. uč. Karolíny Zelené. Během dernisáže zazpíval Soubor staré hudby s p. uč. Rýdlovou a zatančil taneční obor (7.r, p. uč. Švarcová), celou dernisáž moderoval Vladimír Švarc ✨