LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

Rozvrh hodin 2022/2023


Učitel:

Adriana Maria Štark, DiS.                                stark@zusvy.cz


Literárně-dramatický obor v základním uměleckém vzdělávání usiluje zejména o intenzivní, otevřený, hravý a velmi svébytný způsob objevování, poznávání a prohlubování tvořivých možností člověka. Dramatická tvorba využívá divadelní, taneční, pohybové, mluvní, výtvarné a hudební složky, na jejímž základě se učí děti a mladí lidé propojovat své somatické dovednosti za účelem vyjádření vnitřních stavů, emocí, osobních přání i konkrétní dramatické postavy. Studium se soustřeďuje především na přirozeně osobitý a umělecky společenský růst žáka.


1.Monolog víly (kostýmová tvorba)

Já jsem víla. Jsem víla Utěrka. Bydlím v kuchyni u Kyliánů a pozoruji co se tam děje. Nejlíp se mám, když ujídám jejich oběd. Mám ráda nové věci. Když najdu co neznám, hned to musím prozkoumat. Jednou jsem našla krásné barevné hadříky a udělala jsem si z nich obleček. Mám ráda třpytivé věci co se blýskají, dělám si z nich cinkrlata. Srdce mám tak velké, že je vždy vidět. Musím o něj pečovat, jsem velmi zranitelná. Mí domácí mě mají v lásce, nechávají jídlo na plotně. I když nevím, proč se ráno diví, kam jídlo zmizelo? ...vždyť o mě ví, ne?

2. Monolog krajiny na základě fotografie

Já jsem Městečko divů. Teď vypadám špinavě, unaveně a osaměle. Také se tak cítím. Kdysi jsem bývalo pod mořem, bylo jsem krásně čisté, oblíbené a šťastné. Bydlelo ve mně spousta mořských panen a různých zajímavých živočichů. Jednou si postavili nové hezčí městečko, do kterého se všichni odstěhovali. Do mých ulic začali nosit nepořádek ze svých nových domovů. Začalo jsem být opuštěné a špinavé. To se mi nelíbilo. Poprosilo jsem tedy moře, ať mě vyplaví na souš. Lidé mě našli a pojmenovali mě Městečko divů, protože mě vyplavilo moře. Myslel jsem si, že lidé na souši mi pomůžou a vyčistí mne. Však jsem se mýlil, zapomněli na mě. Doufám, že jednou si na mě vzpomenou a vyčistí mé ulice.

autor: Eva Kyliánová


Poetické pásmo 2020 pro naše nejbližší 

najdete na YouTube