LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

Rozvrh hodin 2024/2025 naleznete zde:

https://www.zusvyskov.cz/rozvrh-hodin/


Učitel:

Adriana Maria Štark, DiS.                                stark@zusvy.cz


Literárně-dramatický obor v základním uměleckém vzdělávání usiluje zejména o intenzivní, otevřený, hravý a velmi svébytný způsob objevování, poznávání a prohlubování tvořivých možností člověka. Dramatická tvorba využívá divadelní, taneční, pohybové, mluvní, výtvarné a hudební složky, na jejímž základě se učí děti a mladí lidé propojovat své somatické dovednosti za účelem vyjádření vnitřních stavů, emocí, osobních přání i konkrétní dramatické postavy. Studium se soustřeďuje především na přirozeně osobitý a umělecky společenský růst žáka.