TANEČNÍ OBOR

 Rozvrh hodin 2023/2024


učitelé: 

      PO - ČT             Taťána Švarcová                   svarcova@zusvy.cz

           PÁ                 Bc. Karolína Zelená              zelena@zusvy.cz


Nejnovější akce, kde jsme vystupovali:

Již více než šest desetiletí mají děti a mládež možnost v sobě objevovat a dále rozvíjet své taneční nadání a vůbec vztah k harmonickému pohybu na ZUŠ ve Vyškově. Výuka je v rámci tanečního oboru organizována ve třech stupních - přípravná třída pro děti od 5 do 7 let, sedmiletý I. stupeň a konečně čtyřletý II. stupeň. Víc než devadesát žáků je každoročně vedeno rozmanitou formou ke zvládnutí tanečních technik a tanečních stylů (lidový tanec, historický tanec, současný tanec...). Cíle tanečního oboru jsou však vyšší. Usilujeme především o vychování mladého člověka se smyslem pro kultivovaný pohyb, člověka aktivního, tvořivého, citlivého ke svému okolí. Je velkou radostí sledovat absolventa TO, který hlouběji vnímá taneční umění, orientuje se v jeho formách, žánrech a své zkušenosti přenáší do každodenního života. Pokroky v seznamování se s tancem si žáci samozřejmě nenechávají jen pro sebe, ale na mnoha akcích se o ně dělí s přáteli a s veřejností. Odměnou jim jsou nejen úspěchy v tanečních soutěžích, ale v neposlední řadě také využitá možnost nabídnout inspiraci k zamyšlení, důvod k radosti a pohodě.


Distanční výuka 2020/2021

Taneční štafeta - děti dostaly za úkol v pohodlí domova vymyslet vlastní choreografii na zvolenou hudbu a vybrat stejné oblečení či rekvizity. Důležitou částí byl právě konec  předchozí tanečnice, aby další mohla navázat ve stejné tanečně-pohybové póze a dodržela se tak štafeta...