Hudební nauka a PHV

Hudební nauka v ZŠ Drnovice

Každé pondělí v čase 12:25 - 13:10 -  (6. vyučovací hodina)

Hudební obor

Literárně-dramatický obor

DDT - Divadelní a dramatická tvorba (ročníkový blok)
SP - 
Sólový přednes - individuální výuka s max. počtem 5 žáků

Výtvarný obor

Taneční obor