AKTUÁLNÍ DISTANČNÍ VÝUKA

Dle aktuálně platných vládních opatření může v ZUŠ probíhat prezenční výuka ve všech oborech. Vzhledem k možnostem izolace nebo karantény žáků i pedagogů však operativně přistupujeme k distanční výuce (tam, kde je to proveditelné), kterou domlouváme mailovou cestou nebo telefonicky. Online výuka probíhá za stejných podmínek jako při všech předchozích omezeních podle platného rozvrhu hodin.

V současné době probíhá online distanční výuka u těchto učitelů:

Ficová                             ficova@zusvy.cz

Gálová                            galova@zusvy.cz

Kučerová                        kucerova@zusvy.cz

Ševčík                             sevcik@zusvy.cz

Sotolář                            sotolar@zusvy.cz

Svobodová                     svobodova@zusvy.cz

Děkujeme za pochopení!


...OHLEDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM V DISTANČNÍ VÝUCE...


VÝTVARNÝ OBOR

více obrázků zde:


TANEČNÍ OBOR

Celá ročníková štafeta zde:


LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

Poetické pásmo 2020 pro naše nejbližší zde: