AKTUÁLNÍ DISTANČNÍ VÝUKA

Vážení rodiče, dnem 18. 2. 2022 končí pravidelné testování všech zaměstnanců ZUŠ Vyškov dvakrát týdně.   Pro organizaci výuky v naší ZUŠ zůstává nadále v provozu operativní přístup, kdy v případě karantény/izolace učitele přistupujeme k online výuce (učitel individuálně domluví s rodiči a žáky), pokud by byl v pracovní neschopnosti, k suplování. Suplování proběhne i u žáků, kteří se nemohli online výuce operativně přizpůsobit (např. jdou na výuku hned po škole a nestihnou se přesunout domů k počítači).

Stejně tak u žáka v karanténě je spuštěna vždy po domluvě s vyučujícím (nejlépe mailem, telefonem) online výuka. Online výuka probíhá za stejných podmínek jako při všech předchozích omezeních podle platného rozvrhu hodin. V předmětech, kde je organizována tandemová výuka vzdělává online připojené žáky tandemový učitel (MDO, všechny pěvecké sbory), v ostatních kolektivních předmětech probíhá hybridní výuka, což je výuka s online připojením žáků do běžné prezenční výuky. Hybridní způsob výuky odstraní nutnou součinnost rodičů při vyzvedávání mailů s úkoly, tištění materiálů a další zpracování, např. skenování zpět vyučujícím. S připojením do výuky jsou žáci již seznámeni a výuka může probíhat bez zásadního podílu rodičů.


Děkujeme za dosavadní spolupráci.


...OHLEDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM V DISTANČNÍ VÝUCE...


VÝTVARNÝ OBOR

více obrázků zde:


TANEČNÍ OBOR

Celá ročníková štafeta zde:


LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

Poetické pásmo 2020 pro naše nejbližší zde: