Služba v kanceláři školy: červenec - srpen 2024

Kancelář školy bude v provozu od 9:00 - 12:00 ve dnech: 8., 15., 22., 29. 7. 2024 a 5., 12., 19. a 26. - 30.8. 2024.       Mimo tuto dobu využijte mailové komunikace: zusvy@zusvy.cz

Naše škola je zapojena v projektu MAP IV Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV v SO ORP Vyškov, registrační číslo: CZ. 02. 02. XX/ 00/ 23_017 0008148. Projekt je realizován od 1.12.2023 do 31.12.2025. Cílem projektu je podpora společného plánování a spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání, která umožní společné řešení místně specifických problémů a potřeb.

Odkaz na webové stránky projektu:

https://www.masvyskovsko.cz/aktivity-a-projekty-mas/mistni-akcni-plan-map/map-iv-vyskovsko/ 


Naše škola je zapojena do Operačního programu Jan Amos Komenský. Náš projekt "Jednotní v rozmanitosti – šablony ZUŠ Vyškov 2023–2025", který je spolufinancován EU a MŠMT, přispěje ke zvýšení kvality uměleckého vzdělávání v naší škole prostřednictvím inovativních metod výuky, vzdělávání pracovníků ve vzdělávání a jejich spolupráce i rozvoje komunikace školy s rodiči i širokou veřejností.AKTUALITY


"Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat."

Albert Einstein

 ZUŠ s nejdelší tradicí v okrese Vyškov 

Základní umělecká škola Vyškov, příspěvková organizace je škola s největší kapacitou na okrese Vyškov. Navštěvují ji žáci z Vyškova a okolí. Vyučuje ve čtyřech uměleckých oborech: hudebním, literárně-dramatickém, tanečním a výtvarném. V současné době má celkovou kapacitu 620 žáků. ZUŠ Vyškov se podílí nejen na naplňování volného času dětí, ale i na kulturním dění ve městě. Připravuje žáky na na studium na středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na konzervatoři. Škola tak pokračuje v tradicích rodiny Štedroňovy, Jana Šoupala a dr. Antonína Tučapského.

Napiš nám:

Základní umělecká škola Vyškov,
příspěvková organizace

Nádražní 124/4, Vyškov 682 01

tel.: +420 517 348 648

e-mail: zusvy@zusvy.cz

úřední hodiny: 9:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00

vyučování: 12:05 - 17:55