Naše škola je zapojena do Operačního programu Jan Amos Komenský. Náš projekt "Jednotní v rozmanitosti – šablony ZUŠ Vyškov 2023–2025", který je spolufinancován EU a MŠMT, přispěje ke zvýšení kvality uměleckého vzdělávání v naší škole prostřednictvím inovativních metod výuky, vzdělávání pracovníků ve vzdělávání a jejich spolupráce i rozvoje komunikace školy s rodiči i širokou veřejností.AKTUALITY

V sobotu 6. 1. 2024 naše žákyně Barbora Žlebková a Anna Minaříková z tanečního oboru, pod vedením p.uč. Taťány Švarcové, získaly 2 x 2. místo na taneční přehlídce v Praze s názvem: "Best World Dance Group" ve stylu: CONTEMPORARY & JAZZ DANCE ⭐️⭐️⭐️
Moc gratulujeme! A přejeme mnoho dalších úspěchů!


"Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat."

Albert Einstein

 ZUŠ s nejdelší tradicí v okrese Vyškov 

Základní umělecká škola Vyškov, příspěvková organizace je škola s největší kapacitou na okrese Vyškov. Navštěvují ji žáci z Vyškova a okolí. Vyučuje ve čtyřech uměleckých oborech: hudebním, literárně-dramatickém, tanečním a výtvarném. V současné době má celkovou kapacitu 620 žáků. ZUŠ Vyškov se podílí nejen na naplňování volného času dětí, ale i na kulturním dění ve městě. Připravuje žáky na na studium na středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na konzervatoři. Škola tak pokračuje v tradicích rodiny Štedroňovy, Jana Šoupala a dr. Antonína Tučapského.

Napiš nám:

Základní umělecká škola Vyškov,
příspěvková organizace

Nádražní 124/4, Vyškov 682 01

tel.: +420 517 348 648

e-mail: zusvy@zusvy.cz

úřední hodiny: 9:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00

vyučování: 12:05 - 17:55