AKTUALITY


Text: Těšíme se na Vás! A na co se můžete těšit vy?👉Premiéra Literárně dramatického oboru ,,Be style!"👉Co prožívají holky, když se chtějí zalíbit, ale zároveň přestávají být samy sebou?Vystoupí opět také kluci z taneční skupiny Fact crew a podlaha na jevišti dostane ten správný ,,punc"🤡

Po dvouleté pauze nás čeká tradiční vystoupení tanečního oboru. Již tento týden žáci vystoupí
v Sokolském domě ve Vyškově, ve středu 27. 4. a ve čtvrtek 28. 4., začínáme v 16:00 hodin! A kdo se nemůže dočkat, máme pro Vás krátké promo video a níže najdete pestrý program k prostudování, co Vás všechno čeká!

Na začátku letošního roku jsme si připomněli 160 let od úmrtí nejznámější české spisovatelky Boženy Němcové. Základní umělecká škola ve Vyškově využila této příležitosti a vytvořila komponované představení inspirované slavnou Babičkou, do kterého se zapojili učitelé a žáci všech studijních oborů.


"Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat."

Albert Einstein

 ZUŠ s nejdelší tradicí v okrese Vyškov 

Základní umělecká škola Vyškov, příspěvková organizace je největší škola tohoto typu na okrese Vyškov. Navštěvují ji žáci z Vyškova i jeho okolí. Vyučuje ve čtyřech uměleckých oborech: hudebním, literárně-dramatickém, tanečním a výtvarném. V současné době je kapacita školy 371 žáků pro hudební obor, pro obory kolektivní výuky 220 žáků. V těchto oborech poskytuje dětem a mládeži základní umělecké vzdělávání. Škola má ve Vyškově své pevné nezastupitelné místo. Podstatnou měrou se podílí na naplňování volného času mládeže i na kulturním dění ve městě. Snaží se podchytit nadané žáky a odborně je připravit na neprofesionální uměleckou činnost nebo na studium na středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na konzervatoři. Škola tak pokračuje v tradicích rodiny Štedroňovy, Jana Šoupala a dr. Antonína Tučapského.

Napiš nám:

Základní umělecká škola Vyškov,
příspěvková organizace

Nádražní 124/4, Vyškov 682 01

tel.: +420 517 348 648

e-mail: zusvy@zusvy.cz

úřední hodiny: 9:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00

vyučování: 12:05 - 17:55