KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

Vážení rodiče, milí žáci. 

Za všechny naše zaměstnance Vám přeji poklidné a zdravé léto. Děkuji Vám také za celoroční spolupráci a podporu.

Služba pro veřejnost v době letních prázdnin je organizována na 4. 7., 11. 7., 18. 7., 25. 7.,1. 8., 8. 8., 22. 8. v době od 9.00 do 12.00 hodin. 

                                                                                                        Aleš Musil, ředitel školy


     NOVÉ ROZVRHY HODIN najdete na odkaze zde: 


AKTUALITY


Text: Těšíme se na Vás! A na co se můžete těšit vy?👉Premiéra Literárně dramatického oboru ,,Be style!"👉Co prožívají holky, když se chtějí zalíbit, ale zároveň přestávají být samy sebou?Vystoupí opět také kluci z taneční skupiny Fact crew a podlaha na jevišti dostane ten správný ,,punc"🤡


"Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat."

Albert Einstein

 ZUŠ s nejdelší tradicí v okrese Vyškov 

Základní umělecká škola Vyškov, příspěvková organizace je největší škola tohoto typu na okrese Vyškov. Navštěvují ji žáci z Vyškova i jeho okolí. Vyučuje ve čtyřech uměleckých oborech: hudebním, literárně-dramatickém, tanečním a výtvarném. V současné době je kapacita školy 371 žáků pro hudební obor, pro obory kolektivní výuky 220 žáků. V těchto oborech poskytuje dětem a mládeži základní umělecké vzdělávání. Škola má ve Vyškově své pevné nezastupitelné místo. Podstatnou měrou se podílí na naplňování volného času mládeže i na kulturním dění ve městě. Snaží se podchytit nadané žáky a odborně je připravit na neprofesionální uměleckou činnost nebo na studium na středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na konzervatoři. Škola tak pokračuje v tradicích rodiny Štedroňovy, Jana Šoupala a dr. Antonína Tučapského.

Napiš nám:

Základní umělecká škola Vyškov,
příspěvková organizace

Nádražní 124/4, Vyškov 682 01

tel.: +420 517 348 648

e-mail: zusvy@zusvy.cz

úřední hodiny: 9:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00

vyučování: 12:05 - 17:55