Do  mailové schránky Vám v současné době zasíláme informaci o vydávání  rozhodnutí o přijetí/nepřijetí  do ZUŠ,  které budeme vydávat ve dnech 12. a 13. 6. 2023 od 12.00 do 18.00 na sekretariátu školy.

Pro žáky, kteří vykonali talentovou zkoušku, ale které nemůžeme z kapacitních důvodů přijmout, připravujeme konání pravidelných uměleckých kurzů, které budou probíhat od října do května, vždy každý pátek v době od 15.30 do 16.30 hodin za účasti dětí a lektorů z řad učitelů. Nepřijatým žákům do ZUŠ bude přihláška do uměleckého kurzu předána při převzetí rozhodnutí ředitele školy.

O přijetí/nepřijetí ke vzdělávání do ZUŠ rozhoduje ředitel školy na základě bodovaných výsledků přijímací talentové zkoušky a uvolněné kapacity v jednotlivých uměleckých předmětech. Kritéria přijímacích talentových zkoušek byla a jsou na webu zveřejněna.                                                                                              Ředitel ZUŠ Vyškov


AKTUALITY

Výtvarné skupiny pod vedením Karolíny Zelené se včera 2. 6. zúčastnily slavnostního vyhlášení soutěže Be_on the Screen digitální tvorby. Získali jsme ocenění odborné poroty a 3. místo v ceně veřejnosti v on-line hlasování. Všem moc děkujeme za srdíčka u videa, velmi nám pomohla k dosažení krásného výsledku… ❤️ Díky cestě na slavnostní vyhlášení...


"Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat."

Albert Einstein

 ZUŠ s nejdelší tradicí v okrese Vyškov 

Základní umělecká škola Vyškov, příspěvková organizace je největší škola tohoto typu na okrese Vyškov. Navštěvují ji žáci z Vyškova i jeho okolí. Vyučuje ve čtyřech uměleckých oborech: hudebním, literárně-dramatickém, tanečním a výtvarném. V současné době je kapacita školy 371 žáků pro hudební obor, pro obory kolektivní výuky 220 žáků. V těchto oborech poskytuje dětem a mládeži základní umělecké vzdělávání. Škola má ve Vyškově své pevné nezastupitelné místo. Podstatnou měrou se podílí na naplňování volného času mládeže i na kulturním dění ve městě. Snaží se podchytit nadané žáky a odborně je připravit na neprofesionální uměleckou činnost nebo na studium na středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na konzervatoři. Škola tak pokračuje v tradicích rodiny Štedroňovy, Jana Šoupala a dr. Antonína Tučapského.

Napiš nám:

Základní umělecká škola Vyškov,
příspěvková organizace

Nádražní 124/4, Vyškov 682 01

tel.: +420 517 348 648

e-mail: zusvy@zusvy.cz

úřední hodiny: 9:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00

vyučování: 12:05 - 17:55