Ve čtvrtek 2. února 2023 nebude probíhat výuka v ZUŠ Vyškov. Žáci, jejich rodiče a učitelé ZUŠ Vyškov jsou srdečně zváni na slavnostní koncert Malého dechového orchestru, který se uskuteční od 15.30 v Sokolském domě ve Vyškově. Těšíme se na Vás.

                                                       Aleš Musil, ředitel školy


AKTUALITY

Video záznam VESMÍRNÉ VERNISÁŽE ze dne 13. 12. 2022. Výtvarná výstava prací žáků a studentů pod vedením p. uč. Karolíny Zelené. Během dernisáže zazpíval Soubor staré hudby s p. uč. Rýdlovou a zatančil taneční obor (7.r, p. uč. Švarcová), celou dernisáž moderoval Vladimír Švarc ✨


"Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat."

Albert Einstein

 ZUŠ s nejdelší tradicí v okrese Vyškov 

Základní umělecká škola Vyškov, příspěvková organizace je největší škola tohoto typu na okrese Vyškov. Navštěvují ji žáci z Vyškova i jeho okolí. Vyučuje ve čtyřech uměleckých oborech: hudebním, literárně-dramatickém, tanečním a výtvarném. V současné době je kapacita školy 371 žáků pro hudební obor, pro obory kolektivní výuky 220 žáků. V těchto oborech poskytuje dětem a mládeži základní umělecké vzdělávání. Škola má ve Vyškově své pevné nezastupitelné místo. Podstatnou měrou se podílí na naplňování volného času mládeže i na kulturním dění ve městě. Snaží se podchytit nadané žáky a odborně je připravit na neprofesionální uměleckou činnost nebo na studium na středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na konzervatoři. Škola tak pokračuje v tradicích rodiny Štedroňovy, Jana Šoupala a dr. Antonína Tučapského.

Napiš nám:

Základní umělecká škola Vyškov,
příspěvková organizace

Nádražní 124/4, Vyškov 682 01

tel.: +420 517 348 648

e-mail: zusvy@zusvy.cz

úřední hodiny: 9:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00

vyučování: 12:05 - 17:55