PŘEJEME VÁM KLIDNÝ A POKOJNÝ ADVENTNÍ ČAS, LÁSKU DO VAŠICH SRDCÍ A DOMOVŮ.                                                                                                     


AKTUALITY


"Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat."

Albert Einstein

 ZUŠ s nejdelší tradicí v okrese Vyškov 

Základní umělecká škola Vyškov, příspěvková organizace je škola s největší kapacitou na okrese Vyškov. Navštěvují ji žáci z Vyškova a okolí. Vyučuje ve čtyřech uměleckých oborech: hudebním, literárně-dramatickém, tanečním a výtvarném. V současné době má celkovou kapacitu 620 žáků. ZUŠ Vyškov se podílí nejen na naplňování volného času dětí, ale i na kulturním dění ve městě. Připravuje žáky na na studium na středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na konzervatoři. Škola tak pokračuje v tradicích rodiny Štedroňovy, Jana Šoupala a dr. Antonína Tučapského.

Napiš nám:

Základní umělecká škola Vyškov,
příspěvková organizace

Nádražní 124/4, Vyškov 682 01

tel.: +420 517 348 648

e-mail: zusvy@zusvy.cz

úřední hodiny: 9:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00

vyučování: 12:05 - 17:55