Smyčcové oddělení

Smyčcové oddělení patří na naší škole k nejstarším. Hra na smyčcové nástroje se vyučuje od samých počátků. V současné době je to výuka hry na housle a violu. Školu navštěvují žáci od předškolního věku až po maturanty. Učební osnovy jsou upraveny tak, aby během sedmi ročníků prvního stupně žák získal základy, které má možnost v dalších čtyřech letech studia na druhém stupni rozvíjet.

Ke každému žákovi je uplatňován individuální přístup podle jeho možností a schopností. Proto vycházející absolventi jsou na různé úrovni, ale naším cílem je, aby žáci odcházeli s kladným vztahem k hudbě a nástroji a v rámci svých možností se hře věnovali i po ukončení studia na naší škole. I proto se snažíme žáky co nejdříve zapojovat do komorní a souborové hry - a to nejen ve spojení s dalšími houslisty, ale i ve spolupráci s jinými odděleními (klavír, flétna, kytara, zpěv).

Výsledky naší společné práce předvádíme rodičům a přátelům na třídních vystoupeních, školních koncertech a dalších akcích a prezentacích školy. Pravidelně se také zúčastňujeme soutěží základních uměleckých škol, kde jsme v komorní hře získali třikrát 2. místo v krajském kole.

V dnešní době bohužel zájem o tento nástroj stagnuje, poněvadž (hlavně u rodičů) sílí obavy z obtížnosti hry na housle. Ovšem každý nástroj má svá úskalí a po překonání obtížnějších počátků určitě i hra na housle přináší radost.

Pokud žák nemá vlastní nástroj, rádi zapůjčíme školní a přivítáme nové kamarády a spoluhráče.