Sborový zpěv II. - SLUNEČNICE

Sborový zpěv "2" je určen převážně pro starší žáky a navazuje tím na sbor "1", který žáky seznamuje s problematikou sborového zpěvu.

V tomto sboru se s žáky zaměřujeme na intonační a rytmická cvičení, skladby ve dvojhlase a trojhlase, seznámení se s jednoduchou polyfonií.

Náš repertoár obsahuje skladby lidové - české a slovenské, duchovní kánony a židovské zpěvy.

Učitelka:

 Zdeňka Rýdlová, DiS.                   rydlova@zusvy.cz