PŘIHLÁŠKA  k talentové zkoušce

On-line přihlášku vyplňte do 31. 3. 2024, v hudebním oboru nezapomeňte vybrat zvolený hudební nástroj. V případě zájmu o studium dvou a více oborů, vyplňte pro každý samostatnou přihlášku. 

Přijímací talentové zkoušky do ZUŠ Vyškov se uskuteční v sobotu 6. 4. 2024 od 9:00 do 12:00 hod.

Těšíme se na Vás.