PŘIHLÁŠKA  k talentové zkoušce

 On-line přihlášku vyplňte do 30. 4. 2023, v hudebním oboru nezapomeňte vybrat zvolený hudební nástroj. V případě zájmu o studium dvou a více oborů, vyplňte pro každý samostatnou přihlášku. 

Přijímací talentové zkoušky do ZUŠ Vyškov se uskuteční v sobotu 13. 5. 2023. 

Po vyhodnocení online přihlášek zde bude zveřejněn časový harmonogram.

Těšíme se na Vás.