Sólový zpěv, Pěvecká hlasová výchova

Hlavním cílem výuky sólového zpěvu je, prostřednictvím osvojení pěvecké techniky a stylové interpretace, poskytnout a rozvíjet základní hudební vzdělání žáka vedoucí k jeho samostatnému hudebnímu projevu. Z pouhých dvou žáků, kteří se zpěvu věnovali v době založení zdejší hudební školy, tj. ve školním roce 1939/1940, se jejich počet několikanásobně rozrostl.

V průběhu let prošlo vyučujícím pod rukama mnoho zpěváků, kteří měli možnost naučit se, jak někdy bývá obrazně uváděno, "hrát" na svůj vlastní živý nástroj a objevit krásu sólového přednesu vokální hudby. Mezi mnoha absolventy, jež škola během let vychovala, se našli i tací, které zpěv doslova uchvátil a měli dostatek talentu a píle, aby mohli svůj um dále rozvíjet a posléze si zvolit zpěv jako profesi, ať už na poli uměleckém nebo pedagogickém.

Žáci pěveckého oddělení mají v průběhu roku možnost prezentovat se jak na školních vystoupeních, např. třídní besídky, absolventské koncerty, tak i na koncertech a akcích, které ZUŠ pořádá ve spolupráci s městem Vyškov nebo jinými institucemi. Mimo to se žáci účastní  pěveckých soutěží, kde patří k velmi úspěšným a reprezentují naši školu v krajském i celostátním kole.

Naší snahou a cílem je předat dětem základní pěvecké dovednosti, podpořit v nich zalíbení ke zpěvu a v případě zájmu je připravit na další studium na konzervatoři či jiné umělecké škole.