Omluvenky

Omlouvat nepřítomnost svého dítěte primárně provádějte přes žákovskou knížku nebo můžete provést omluvenku e-mailem učiteli - příjmení učitele@zusvy.cz
                                                                        (například: novakova@zusvy.cz )


Přesné znění e-mailových adres najdete zde: