Kytarové oddělení

Kytara patří k oblíbeným nástrojům, o které je na naší škole velký zájem. S výukou začínají děti zpravidla v sedmi letech. Výjimečně přijímáme i děti šestileté. Součástí kytarové výuky je i komorní hra, tj. kytarová dua, tria i kvarteta nebo kombinace kytary s jiným nástrojem, např. housle, flétna. Žáci se rovněž mohou zapojit do souborové hry. V současné době je to na naší škole soubor folkový a rockový.

Každoročně pořádáme třídní besídky, kde si zahrají všichni žáci ze třídy. Tato vystoupení jsou místem společného setkávání žáků, členů rodiny a třídních učitelů a těší se velké oblibě. Dále mají žáci možnost vystoupit na koncertě v sále naší školy, na vernisážích a jiných kulturních akcích. Žáci našeho oddělení se rovněž zapojují do soutěží základních uměleckých škol, kde patří k nejúspěšnějším žákům v okrese a reprezentují naši školu v krajském i ústředním kole.

Na závěr zdravíme všechny příznivce kytary, současné i bývalé žáky a přejeme jim mnoho radosti a příjemných chvil při hře na tento nástroj.