Kytarový soubor II.

Jedná o kytarový soubor žáků ZUŠ Vyškov, který se zaměřuje na skladby různých stylových období od renesance po současnost vč. skladeb populárních.

V současné době je v souboru 13. kytaristů od 10-19 let.

Soubor pravidelně vystupuje na třídních koncertech a veřejných akcí pořádaných školou.

Učitelka:

Michela Svobodová  

 svobodova@zusvy.cz