Návratky -  Budeš pokračovat ve studiu?

Návratka pro individuální výuku:
Hudební obor (pro všechny předměty Hudebního oboru) Zatrhněte po domluvě i povinně-volitelný předmět, ale pouze žáci od 4. ročníku I. stupně!

Návratka pro kolektivní výuku: 
Výtvarka, taneční a dramaťák.

Chceš se zúčastnit nějaké akce naší školy? 

Potřebujeme souhlas rodičů, že Tě omluví ze školy....
Vyplněný a podepsaný dokument předej svému učiteli. Děkujeme za pochopení 

Může se také hodit...