Oddělení dechových nástrojů 

Na naší škole zahrnuje hru na nástroje dřevěné i žesťové. Mezi nejstarší dechové nástroje patří zobcová flétna, která si získala velkou oblibu a v dnešní době prožívá svou renesanci. Zobcová flétna není pouze "přípravný" nástroj, ale je rovnocenná všem ostatním nástrojům. Hru na zobcovou flétnu dnes mohou žáci studovat jako hlavní obor na konzervatořích. Žáci na naší ZUŠ mají možnost studovat hru na sopránovou, sopraninovou, altovou, tenorovou a basovou flétnu.

Na příčnou flétnu, stejně jako na klarinet a saxofon, mohou hrát žáci od deseti let, pokud k tomu mají jisté fyzické dispozice. Klarinet a saxofon  patří k nejmladším dřevěným dechovým nástrojům. Saxofon je blízkým příbuzným klarinetu, proto se žáci nejprve věnují hře na klarinet a později přecházejí ke hře na saxofon. Lze navštěvovat i hru na hoboj.

Žesťové dechové nástroje na naší škole zastupují trubka, pozoun, tuba a baskřídlovka. Jejich repertoár zahrnuje hudbu klasickou i populární - z oblasti taneční i lidové dechové hudby.

Žáci, kteří u nás studují hru na dechový nástroj, se zaměřují především na sólovou hru (s doprovodem klavíru). Při hře na flétnu se využívá také doprovodu kytary či cembala. Žáci se současně zapojují do různých obsazení komorní hry a do komorních souborů.

Naši žáci vystupují na mnoha koncertech a vernisážích, které pořádá ZUŠ, Muzeum Vyškova nebo KKD. Těchto koncertů je opravdu velké množství, jmenujme např. Dny evropského dědictví ve Vyškově, Vánoční koncert ZUŠ, vánoční výstava v KKD, Benefiční koncert pro Paprsek, Prezentace ZUŠ na vyškovském náměstí, koncerty v domově důchodců, výchovné koncerty a mnoho dalších. Rovněž se zapojují do soutěží základních uměleckých škol, kde patří k nejúspěšnějším žákům v okrese a reprezentují naši školu v krajském kole.