Soubor staré hudby 

Soubor staré hudby je zaměřen na interpretaci a provozovací praxi hudby především středověké, renesanční a barokní. Žáci jsou seznámeni se skladateli jak českými, tak zahraničními. Hudební soubor je určen žákům všech studijních zaměření vyučovaných na ZUŠ. Cílem tohoto souboru je propojit hru na nástroje se zpěvem, seznámit se se skladbami tehdejší doby a hudebními formami, se kterými se v dnešní době běžně nesetkají. V souboru se zaměřujeme jak na světskou, tak duchovní tvorbu.

učitelka:

 Zdeňka Rýdlová, DiS.           rydlova@zusvy.cz