Smykáč

Smyčcový soubor se věnuje interpretaci skladeb napříč hudebními žánry, prohlubuje schopnost intonační sebekontroly, poznává základy nácviku skladeb pod vedením dirigenta a spolupracuje na společných projektech: "Filmový mišmaš" s audiovizuální projekcí, ZUŠ OPEN, "Předskokani" pro Kruh přátel hudby, celoškolní představení "Jak se broučci připravovali na zimu" a dalších.

Učitel:

MgA. Lukáš Sotolář