Sborový zpěv I. -  SVĚTLUŠKY

Tento sbor byl založený r. 2021 a je určený pro nejmladší žáky ZUŠ Vyškov - děti od 1.-5. ročníku ( 1.-3. ročník - nepovinně). Zpíváme jednoduché jednohlasé a dvojhlasé lidové písně, kánony a umělé písně. Výběr repertoáru volíme tak, aby byl pro děti zajímavý a aby si uchovali radost z hudby a chtěli ji předat dál. S dětmi vystupujeme na školních projektech, koncertech a přehlídkách

Učitelka:

Nikola Petlachová, DiS.

petlachova@zusvy.cz