Pěvecký sbor RE-CANTO

Studentský pěvecký sbor Re-canto je složený se současných i bývalých žáků ZUŠ Vyškov. Práce ve sboru je orientována na jak na repertoár a capella, tak i na skladby s klavírním doprovodem. V současné době je ve sboru 20 zpěváků od 11ti do 20ti let. Výuka ve sboru je zaměřena zejména na dělené zkoušky s individuálním přístupem obou vyučujících. Pěvecký sbor Re-canto reprezentuje školu i město Vyškov na soutěžích v ČR i v zahraničí.

učitelé

Bc. Aleš Musil                                                           reditel@zusvy.cz
Aleš Musil, DiS.                                                     musil@zusvy.cz