JAK BUDOU TALENTOVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PROBÍHAT?

Zkoušky proběhnou podle rozpisu ve dne 15.5.2021
9.00 - 12.00   -   výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor,
13.00 - 15.00  -   hudební obor v budově ZUŠ Vyškov.
Více najdete na plakátku akce...

Prosím vyplňte svoji přihlášku předem...
děkujeme! :-) 

UPOZORNĚNÍ....

VSTUP DO ŠKOLY BUDE UMOŽNĚN POUZE JEDNOMU ZÁKONNÉMU ZÁSTUPCI, KTERÝ PODEPÍŠE PŘIPRAVENÉ "COVIDOVÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ" ZA SEBE A ZA DÍTĚ. DĚTI NEBUDEME TESTOVAT, PROBĚHNE POUZE MĚŘENÍ TEPLOTY BEZKONTAKTNÍM TEPLOMĚREM. V PŘÍPADĚ PŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDOU ZÁJEMCI ČEKAT PŘED BUDOVOU ŠKOLY, ODKUD JE SLUŽBA BUDE ODVÁDĚT DO ZKUŠEBNÍCH MÍSTOSTÍ. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDOU PŘÍCHOZÍ ČEKAT V POŽADOVANÝCH ROZESTUPECH V BUDOVĚ ŠKOLY, AVŠAK POUZE V POČTU, KTERÝ NÁM HYGIENICKÉ PODMÍNKY DOVOLÍ. PO VSTUPU JE NUTNÉ POUŽÍT DEZINFEKCI RUKOU. ZA TOLERANCI STANOVENÝCH PRAVIDEL VÁM DĚKUJEME.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ČÍ NEPŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ JE NUTNÉ SI VYZVEDNOUT OSOBNĚ, O TERMÍNU VÁS BUDEME INFORMOVAT MAILEM. ŽÁDÁME VÁS PROTO O PEČLIVÉ VYPLNĚNÍ FUNKČNÍ MAILOVÉ ADRESY NA PŘIHLÁŠCE.
KONEČNÁ KAPACITA ŠKOLY JE 620 ŽÁKŮ (HUDEBNÍ OBOR INDIVIDUÁNÍ 372 ŽÁKŮ, HUDEBNÍ OBOR - PŘÍPRAVKA 13 ŽÁKŮ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ, LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ CELKEM 235 ŽÁKŮ). UVEDENÁ KAPACITA JE SNÍŽENA NA SKUTEČNÝ STAV UVOLNĚNÝCH MÍST V JEDNOTLIVÝCH OBORECH PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK.
VÁŽENÍ RODIČE, PROTOŽE NENÍ Z KAPACITNÍCH DŮVODŮ MOŽNÉ PŘIJMOUT VŠECHNY ZÁJEMCE O VZDĚLÁVÁNÍ, ŽÁDÁME VÁS O PEČLIVÉ ZVÁŽENÍ STUDIA VAŠEHO DÍTĚTE V NAŠÍ ŠKOLE JEŠTĚ PŘED OSOBNÍM PŘEVZETÍM ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ. V POSLEDNÍ DOBĚ SE SETKÁVÁME S PŘÍPADY, KDY SI PŘIJATÝ ŽÁK STUDIUM ROZMYSLÍ A NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU KE STUDIU NENASTOUPÍ. TÍM BLOKUJE MÍSTO JINÉMU ZÁJEMCI, KTERÉHO JSME Z KAPACITNÍCH DŮVODU NEMOHLI PŘIJMOUT.

...děkujeme za pochopení!