JAK BUDOU TALENTOVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PROBÍHAT?

Zkoušky proběhnou podle rozpisu ve dne 14. 5. 2022
9.00 - 12.00   -   výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor,
13.00 - 15.00  -   hudební obor v budově ZUŠ Vyškov.
Více najdete na plakátku akce...

Prosím vyplňte svoji přihlášku předem...
děkujeme! :-) 

UPOZORNĚNÍ....

S OHLEDEM NA PŘEDPOKLÁDANÝ ZÁJEM O TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO NAŠÍ ZUŠ BUDE VSTUP DO ŠKOLY UMOŽNĚN POUZE JEDNOMU ZÁKONNÉMU ZÁSTUPCI, KTERÝ BUDE SVÉ DÍTĚ DOPROVÁZET. DĚKUJEME VÁM ZA RESPEKTOVÁNÍ VŠECH ORGANIZAČNÍCH POKYNŮ, KTERÝMI DOSÁHNEME KLIDNÉHO PRŮBĚHU ZKOUŠEK. VE STANOVENÝ TERMÍN BUDE PRO HUDEBNÍ OBOR PŘIPRAVENO VÍCE ZKUŠEBNÍCH KOMÍSÍ, ABYCHOM ZKRÁTILI VAŠE ČEKÁNÍ NA MINIMUM. DĚKUJEME ZA TOLERANCI A VZÁJEMNOU OHLEDUPLNOST. TĚŠÍME SE NA VÁS!

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ČÍ NEPŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠK. ROK 22/23 JE NUTNÉ SI VYZVEDNOUT OSOBNĚ, O TERMÍNU VÁS BUDEME INFORMOVAT MAILEM. ŽÁDÁME VÁS PROTO O PEČLIVÉ VYPLNĚNÍ FUNKČNÍ MAILOVÉ ADRESY NA PŘIHLÁŠCE.
KONEČNÁ KAPACITA ŠKOLY JE 620 ŽÁKŮ (HUDEBNÍ OBOR INDIVIDUÁNÍ 372 ŽÁKŮ, HUDEBNÍ OBOR - PŘÍPRAVKA 13 ŽÁKŮ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ, LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ CELKEM 235 ŽÁKŮ). UVEDENÁ KAPACITA JE SNÍŽENA NA SKUTEČNÝ STAV UVOLNĚNÝCH MÍST V JEDNOTLIVÝCH OBORECH PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK.
VÁŽENÍ RODIČE, PROTOŽE NENÍ Z KAPACITNÍCH DŮVODŮ MOŽNÉ PŘIJMOUT VŠECHNY ZÁJEMCE O VZDĚLÁVÁNÍ, ŽÁDÁME VÁS O PEČLIVÉ ZVÁŽENÍ STUDIA VAŠEHO DÍTĚTE V NAŠÍ ŠKOLE JEŠTĚ PŘED OSOBNÍM PŘEVZETÍM ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ. V POSLEDNÍ DOBĚ SE SETKÁVÁME S PŘÍPADY, KDY SI PŘIJATÝ ŽÁK STUDIUM ROZMYSLÍ A NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU KE STUDIU NENASTOUPÍ. TÍM BLOKUJE MÍSTO JINÉMU ZÁJEMCI, KTERÉHO JSME Z KAPACITNÍCH DŮVODU NEMOHLI PŘIJMOUT.

...děkujeme za pochopení!