TALENTOVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Zkoušky proběhnou v sobotu 6. dubna 2024 od 9.00 do 12.00 hodin. Přijetí online přihlášek jsme Vám nepotvrzovali, evidujeme Vaše děti a hlavně jejich celkový počet, proto jsme vytvořili max. počet přijímacích týmů/komisí. Rodiče, kteří online přihlášku neodeslali ji mohou vyplnit až po příchodu do ZUŠ. Čekání dětí se budeme snažit zkrátit na minimum. Děkujeme Vám za vzájemný ohleduplný přístup, který je základem naší kultury školy.

Maximální kapacita školy je 620 žáků, ale skutečný počet uvolněných míst je dán součtem absolventů ve školním roce a žáků, kteří vzdělávání z jakéhokoliv důvodu během roku ukončili.

Velice si vážíme důvěry, se kterou za námi přicházíte s cílem vzdělávat a vychovávat Vaše děti v uměleckém oboru, který si zvolíte.

UPOZORNĚNÍ....

S OHLEDEM NA PŘEDPOKLÁDANÝ ZÁJEM O TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO NAŠÍ ZUŠ BUDE VSTUP DO ŠKOLY UMOŽNĚN POUZE JEDNOMU ZÁKONNÉMU ZÁSTUPCI, KTERÝ BUDE SVÉ DÍTĚ DOPROVÁZET. DĚKUJEME VÁM ZA RESPEKTOVÁNÍ VŠECH ORGANIZAČNÍCH POKYNŮ, KTERÝMI DOSÁHNEME KLIDNÉHO PRŮBĚHU ZKOUŠEK. VE STANOVENÝ TERMÍN BUDE PRO HUDEBNÍ OBOR PŘIPRAVENO VÍCE ZKUŠEBNÍCH KOMÍSÍ, ABYCHOM ZKRÁTILI VAŠE ČEKÁNÍ NA MINIMUM. DĚKUJEME ZA TOLERANCI A VZÁJEMNOU OHLEDUPLNOST. TĚŠÍME SE NA VÁS!

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ČÍ NEPŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠK. ROK 24/25 JE NUTNÉ SI VYZVEDNOUT OSOBNĚ, O TERMÍNU VÁS BUDEME INFORMOVAT MAILEM. ŽÁDÁME VÁS PROTO O PEČLIVÉ VYPLNĚNÍ FUNKČNÍ MAILOVÉ ADRESY NA PŘIHLÁŠCE.

VÁŽENÍ RODIČE, PROTOŽE NENÍ Z KAPACITNÍCH DŮVODŮ MOŽNÉ PŘIJMOUT VŠECHNY ZÁJEMCE O VZDĚLÁVÁNÍ, ŽÁDÁME VÁS O PEČLIVÉ ZVÁŽENÍ STUDIA VAŠEHO DÍTĚTE V NAŠÍ ŠKOLE JEŠTĚ PŘED OSOBNÍM PŘEVZETÍM ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ. V POSLEDNÍ DOBĚ SE SETKÁVÁME S PŘÍPADY, KDY SI PŘIJATÝ ŽÁK STUDIUM ROZMYSLÍ A NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU KE STUDIU NENASTOUPÍ. TÍM BLOKUJE MÍSTO JINÉMU ZÁJEMCI, KTERÉHO JSME Z KAPACITNÍCH DŮVODU NEMOHLI PŘIJMOUT.

...děkujeme za pochopení!