PŘEZKOUŠENÍ ŽÁKŮ


Hudební nauka

p. uč. Zemanová

Hudební nauka

p. uč. Zavadilová - I. ročník


Soubor staré hudby

p. uč. Rýdlová

Přezkoušení ze souboru staré hudby proběhne 2. 6. v 16.20 nebo po domluvě s učitelkou (mail rydlova@zusvy.cz).

Repertoár: Nebeští kavalérové, Elško milí srdečná, Pavana II., Stella splendents.

Slunečnice - Pěvecký sbor II.

p. uč. Rýdlová

Přezkoušení ze souboru  proběhne 15. 6. v 16.20 nebo po domluvě s učitelkou (mail rydlova@zusvy.cz).

Repertoár: Kyrie eleison, Ubi caritas, Louka, louka

EKN

Přezkoušení žáků ze Souboru EKN, kterých se to týká, proběhne v úterý 14. 6. 2022 v 16:20 (třída č. 420).

Party k nastudování naleznete v přiloženém souboru PDF. V případě dotazů mne kontaktujte na zeman@zusvy.cz

Re-canto Vyškov

p. řed. Musil

Přezkoušení proběhne v rámci středeční zkoušky sboru dne 1. 6. nebo 22. 6. 2022. Výběr termínu a zaslání partitury si domluvte na mailu reditel@zusvy.cz

Repertoár: Ej, Koňaré,     Deep River,        In Irish Blessing