Informace o rozpočtu školy 2021:

Provozní prostředky od zřizovatele 340 000,- Kč.
Ostatní transfery ze státního rozpočtu 18 172 769,- Kč.

Základní umělecká škola Vyškov, příspěvková organizace

Nádražní 124/4
Vyškov
68201

Tel.:  +420 517348648
e-mail:  zusvy@zusvy.cz 

Bankovní spojení:
Komerční banka
číslo účtu: 13538731/0100

Klub rodičů, z.s.

Předsedkyně: Vladimíra Prievozníková

členi výboru: Karla Foretová, Martina Dobešová, Magda Kubačáková, Mgr. Jan Hrežo

Dotace

Základní umělecká škola Vyškov, příspěvková organizace děkuje za stálou podporu činnosti městu Vyškov a Klubu rodičů při ZUŠ Vyškov, z.s.

Sponzorské dary ve šk. roce 2018/2019

Základní umělecká škola Vyškov, příspěvková organizace děkuje za podporu formou daru firmě Stabin, s.r.o., firmě DOGA IZOL, s.r.o., p. Michalu Kolískovi

Sponzorské dary ve šk. roce 2017/2018

Základní umělecká škola Vyškov, příspěvková organizace děkuje za podporu formou daru firmě Stabin, s.r.o.

Sponzorské dary ve šk. roce 2016/2017

Základní umělecká škola Vyškov, příspěvková organizace děkuje za podporu formou daru NadaciDRFG, a.s.

Sponzorské dary ve šk. roce 2015/2016

Základní umělecká škola Vyškov, příspěvková organizace děkuje za podporu stálemu sponzorovi firmě DOGA IZOL, s.r.o. a firmě Aspena, s.r.o..

Sponzorské dary ve šk. roce 2014/2015

Základní umělecká škola Vyškov, příspěvková organizace děkuje za podporu stálemu sponzorovi firmě DOGA IZOL, s.r.o. a firmě Aspena, s.r.o..

Sponzorské dary ve šk. roce 2013/2014

Základní umělecká škola Vyškov děkuje firmě STAEG Vyškov za vybavení učebny hudební teorie interaktivní tabulí, projektorem s počítačem a dvaceti tablety pro výuku Hudební nauky.

Základní umělecká škola Vyškov děkuje za podporu sponzorům: firmě DOGA IZOL, s.r.o., firmě Aspena, s.r.o., firmě Petr Wagner s.r.o.

Základní umělecká škola Vyškov dále děkuje firmě DOGA IZOL, s.r.o. za zakoupení kompletní počítačové sestavy pro ekonomický sektor školy.

Děkujeme za podporu činnosti Klubu rodičů při ZUŠ Vyškov.

Sponzorské dary ve šk. roce 2012/2013

Základní umělecká škola Vyškov děkuje Klubu rodičů ZUŠ Vyškov a sponzorům - fa. DUPOS, Vlastimil Grulich, Vyškov, fa. Obuv - Petr Kuneš, Vyškov, fa. David Horák, Pustiměř, fa. Aspena, s.r.o.