Klavírní oddělení

ZUŠ  Vyškov se počtem žáků řadí k největším oddělením hudebního oboru na naší škole. Výuka hry na klavír se datuje od založení hudebního školství ve Vyškově v roce 1939. Klavírní oddělení za tu dobu vychovalo nespočet pianistů, z nichž se mnozí vraceli a vrací na naši školu jako profesionální umělci a hudební pedagogové.

Do klavírního oddělení přijímáme děti od 6 let věku do přípravné nástrojové výchovy, která hravou formou připravuje žáka ke studiu klavírní hry. V průběhu dalších sedmi let prvního stupně studia se žáci postupně zapojují do čtyřruční a komorní hry, kde si vyzkouší hrát společně i s žáky z jiných oddělení. Navazující čtyřleté studium druhého stupně umožňuje naplno využít získané dovednosti v sólové, doprovodné a komorní hře podle schopností žáka. Oba stupně studia jsou ukončeny veřejným absolventským koncertem.

Pedagogové našeho oddělení připravují své žáky na veřejná vystoupení během celého školního roku. Oblíbené jsou tradiční třídní besídky, na kterých se mladí klavíristé mohou podělit o výsledky a radost ze své práce s rodiči a přáteli. Prezentujeme naše žáky na koncertních vystoupeních Kruhu přátel hudby ve Vyškově, kde zahajují koncerty abonentního cyklu a mají příležitost zahrát si se světovými umělci. Nejlepší žáci reprezentují školu v klavírních soutěžích.

Pokud uvažujete o studiu klavírní hry, jsme tu pro vás a těšíme se na vás!