Klávesové oddělení

Hra na keyboard 

je zařazena do oddělení elektroakustických klávesových nástrojů. Ve vyškovské Základní umělecké škole se vyučuje dvanáctým rokem. Potěšitelný je vzrůstající zájem žáků o tento nástroj, který je cenově dostupný, co do vývoje poměrně mladý a u žáků velmi oblíbený. Dá se říct, že v rodině klávesových nástrojů si keyboard vydobyl pozici s velkými možnostmi vývoje. V letošním školním roce vyučují hru na keyboard čtyři pedagogové, což popularitu nástroje jen potvrzuje.

Výuka hry navazuje na klavírní základy a postupně se obohacuje o možnosti elektronického nástroje, to znamená přidávání rytmických doprovodů, různých hudebních stylů a autoharmonie. V popředí stojí možnost nepřeberného množství tvůrčích prvků interpretace. Repertoár je převážně zaměřen na současnou hudbu populární a rockovou, u žáků rytmicky a technicky vyspělých je pak prostor pro hudbu jazzovou i vlastní improvizaci.

Získané dovednosti mohou žáci zúročit v řadě akcí v rámci školy (třídní besídky, koncerty, prezentace školy) i města (Dny kulturních památek, benefiční koncerty, pravidelná vystoupení v Domově důchodců).

Akordeon

 má jako vícehlasý nástroj v hudebním světě své nezastupitelné místo. Nicméně zájem žáků o výuku na akordeon je menší. Důvodem jsou zejména ceny nástrojů, které jsou ve srovnání s keyboardem dvakrát vyšší. Základní umělecká škola ve Vyškově ráda přivítá nové zájemce o hru na akordeon. Nástroj, který byl dříve zařazen do oddělení lidových nástrojů, má široké uplatnění v lidové a populární hudbě a byl vždy v našem národě velmi rozšířený.

Repertoár využíváme jak původní pro akordeon, tak úpravy skladeb klavírních a varhanních. Žánrově zahrnuje studium hudbu lidovou, taneční a populární. Žáci se zapojují rovněž do komorní a souborové hry.

Počtem žáků se akordeonové oddělení sice řadí k méně početným, nikoli však prezentací. Žáci mají široké možnosti uplatnění na mnoha kulturních akcích. Za zmínku jistě stojí účast na mezinárodním hudebním festivalu v Chorvatsku či natáčení v České televizi Brno v rámci pořadu pro mládež "Věříš si". V celonárodních soutěžích žáci pravidelně získávají významná ocenění v okresním i krajském kole.