Instrumentální soubor

"Hra v instrumentálním souboru" je kolektivní předmět, který je zařazen do výuky od 4. ročníku hry na nástroj. Tvoří ho žáci dechového, strunného (smyčcového) a klávesového oddělení. Získávají zde zkušenosti v oblasti ladění, souhry, vícehlasé hry, frázování, hraní pod vedením dirigenta, a také vzájemnou toleranci. Soubor hraje skladby různých období, jeho repertoár se podřizuje věku a dovednostem žáků. V tomto školním roce navštěvuje soubor 22 žáků
pod vedením Dagmar Bukvaldové a Jakuba Klvače.

učitelé:

Dagmar Bukvaldobvá

Jakub Klvač, Dis.