HUDEBNÍ NAUKA

PHV 

Nikola Petlachová, DiS.                           petlachova@zusvy.cz

HN

1. - 2. r. - BcA. Veronika Zavadilová zavadilova@zusvy.cz


3 - 5. r.  - Anna Zemanová, DiS. zemanova@zusvy.czPHV - Přípravné studium je určeno pro děti 5-7 leté a trvá nejdéle dva roky. Děti se přijímají ke studiu na základě prokázaných talentových předpokladů (talentové zkoušky). Přípravné studium není povinné a není zárukou ani podmínkou k přijetí do 1. ročníku základního studia.

HN - Hudební nauka je určena žákům od 2. třídy ZŠ, kteří nastupují do 1. ročníku hudebního oboru. Probíhá formou kolektivní výuky 1 vyučovací hodinu týdně po dobu 5 let a je pro žáky povinná. Hlavním úkolem hudební nauky je seznámit žáky s hudební teorií, kterou pak uplatňují při hře na nástroj. Součástí výuky je další rozvíjení rytmických a intonačních dovedností. Žáci zde také poznávají hudební historii, skladatele a jejich díla. Seznamují se s jednotlivými nástroji a s fungováním komorních souborů a orchestrů.


PŘEZKOUŠENÍ ŽÁKŮ - 1. POLOLETÍ

Pro více informací s stáhněte soubor zde:

učitelé


Rozvrh hodin 2023/2024


Hudební nauka v ZŠ Drnovice

Nabízíme možnost výuky hudební nauky žákům, kteří navštěvují ZŠ Drnovice.
Každé pondělí v čase (1. -3. ročník)

12:20 - 13:05
 (6. vyučovací hodina)

učitel

Klvač Jakub, DiS.                       klvac@zusvy.cz