HUDEBNÍ NAUKA

PHV - Přípravné studium je určeno pro děti 5-7 leté a trvá nejdéle dva roky. Děti se přijímají ke studiu na základě prokázaných talentových předpokladů (talentové zkoušky). Přípravné studium není povinné a není zárukou ani podmínkou k přijetí do 1. ročníku základního studia.

HN - Hudební nauka je určena žákům od 2. třídy ZŠ, kteří nastupují do 1. ročníku hudebního oboru. Probíhá formou kolektivní výuky 1 vyučovací hodinu týdně po dobu 5 let a je pro žáky povinná. Hlavním úkolem hudební nauky je seznámit žáky s hudební teorií, kterou pak uplatňují při hře na nástroj. Součástí výuky je další rozvíjení rytmických a intonačních dovedností. Žáci zde také poznávají hudební historii, skladatele a jejich díla. Seznamují se s jednotlivými nástroji a s fungováním komorních souborů a orchestrů.


PŘEZKOUŠENÍ ŽÁKŮ - 1. POLOLETÍ

Pro více informací s stáhněte soubor zde:

učitelé

PHV 

Nikola Petlachová, DiS.                           petlachova@zusvy.cz

HN

1. roč  -  BcA. Veronika Zavadilová          zavadilova@zusvy.cz

2. roč - 5. roč.  -  Anna Zemanová, DiS.     zemanova@zusvy.cz


Rozvrh hodin 2022/2023


Hudební nauka v ZŠ Drnovice

Nabízíme možnost výuky hudební nauky žákům, kteří navštěvují ZŠ Drnovice.
Každé pondělí v čase 12:25 - 13:10
 (6. vyučovací hodina)

učitel

Bc. Milan Takáč                        takac@zusvy.cz