VIDEO Z DERNISÁŽE VÝSTAVY VESMÍR

13.12.2022

Video záznam VESMÍRNÉ VERNISÁŽE ze dne 13. 12. 2022. Výtvarná výstava prací žáků a studentů pod vedením p. uč. Karolíny Zelené. Během dernisáže zazpíval Soubor staré hudby s p. uč. Rýdlovou a zatančil taneční obor (7.r, p. uč. Švarcová), celou dernisáž moderoval Vladimír Švarc ✨

Děkujeme za velkou účast a brzy naviděnou! ⭐️


Krásné, klidné svátky přejeme… ⭐️