školní projekt BABIČKA

24.04.2022

Na začátku letošního roku jsme si připomněli 160 let od úmrtí nejznámější české spisovatelky Boženy Němcové. Základní umělecká škola ve Vyškově využila této příležitosti a vytvořila komponované představení inspirované slavnou Babičkou, do kterého se zapojili učitelé a žáci všech studijních oborů.  

Společné dílo obsahuje prvky hudební, taneční, literárně-dramatické i výtvarné. Jeho iniciátorkou a také hlavní autorkou je učitelka klavíru Ivana Vařejková. "Byla jsem překvapená, že některé děti Babičku vůbec neznají. Snad už ani není na seznamu povinné četby. To jsem chtěla napravit," říká ke své inspiraci Vařejková, která se ujala jednak scénáře a také přípravy hudby a písní pro představení. Román Boženy Němcové zachycuje kontrast života prostých lidí a vrchnosti v průběhu roku, střídání ročních období a s nimi spojených svátků a tradic. To vše prostřednictvím Proškovic rodiny a především samotné babičky, která je hlavní postavou příběhu. "Při psaní scénáře jsem měla často na mysli svoji vlastní babičku, která se té románové v mnohém podobala. Neměla sice žádné vzdělání, ale byla i tak moudrá a laskavá, oddaná své rodině a připravená vždy pomoci," vzpomíná autorka představení. Přestože nejslavnější dílo Boženy Němcové vzniklo v 19. století, i dnes může být pro děti inspirací. Ať už v hodnotách, které předává, nebo v možnosti poznat jeho prostřednictvím každodenní život našich předků. "Nezpracovali jsme Babičku kompletně, žáci se v průběhu přípravy seznámili jen s jejími částmi. Třeba je to ale nakonec inspiruje k tomu přečíst si knihu celou," doufá Vařejková. Premiéra představení měla být symbolicky určena prarodičům žáků základní umělecké školy, kteří svým vnoučatům často pomáhají a nahrazují tak péči vytížených rodičů. Kvůli epidemiologickým omezením však nakonec živé představení neproběhlo. Pořad je však ve formě videonahrávky umístěn na webových stránkách školy, kde ho může zhlédnout každý zájemce.

Článek o projektu vyšel v březnu ve Vyškovské zpravodaji č. 3 / 2022 na str. 12
dostupné zde: https://www.vyskov-mesto.cz/assets/File.ashx?id_org=18857&id_dokumenty=1138106