NAPLŇUJEME JIŽ DNES AVIZOVANÉ ZKVALITŇOVÁNÍ VÝUKY!

30.04.2021

Nově škola vytváří pro všechny žáky konzultační hodinu, která bude probíhat vždy ve středu 14.35 - 15.20 na: https://meet.vpsfree.cz/konzultace
a je zaměřena na pedagogickou podporu pro žáky všech oborů, zejména žáky uvolněné z některého z předmětů stanovených školním vzdělávacím programem ZUŠ Vyškov. V této konzultační hodině se mohou žáci společně s vyučující připravovat na přezkoušení z předmětu nebo na komisionální zkoušku. Využití této možnosti je bezplatné, dobrovolné a je další službou pro všechny naše současné žáky.