Informace pro rodiče a žáky hudebního oboru.

28.11.2021

Vážení rodiče a milí žáci, všichni vnímáme v závěru tohoto roku výrazně zhoršený epidemický vývoj ve společnosti, který si i v naší škole musíme připouštět jako hrozbu. Zaměstnanci školy jsou velmi rádi, že je stále povolena prezenční výuka, ale zmíněný vývoj bude mít vliv na plánované akce za účasti rodičů a veřejnosti. Po poradě se všemi vedoucími hudebního oddělení a důsledném zvážení možných epidemických rizik pro návštěvníky školy jsem rozhodl, že naše letošní vánoční koncerty, besídky a představení budou mít neveřejnou formu.

Rodičům a veřejnosti je zpřístupníme v internetovém prostředí našich webových stránek a formou sdílení z úschovny. Přestože se bude jednat opět o nekontaktní formu, rádi bychom zachovali pro žáky aktivní atmosféru vystoupení před posluchači, a to účinkujícími žáky školy a některými učiteli. To je zásadní a žádoucí změna.

Nazvali jsme tento předvánoční projekt "Koledový dáreček" a bude probíhat v týdnu od 13. do 17. prosince v malém sále ZUŠ. V tomto týdnu nebude probíhat výuka hudebního oboru podle rozvrhu (individuální výuka, hudební nauka, soubory a sbory), ale společně se žáky budeme pracovat na vytvoření série těchto "Koledových dárečků" pro účely zveřejnění na internetu. Žákům podají informace jejich učitelé hudebního oboru a naleznete je v žákovském sešitě, popřípadě v mailu.

Vážení rodiče, děkuji Vám za pochopení našeho opatrného přístupu. Snažíme se vyvarovat případného nahodilého přenosu nemoci hlavně s ohledem na Vás. V prostředí školy a vzdělávacího procesu se žáky jsme s určitými riziky jako zaměstnanci školy srozuměni.

A zdůrazním, že mezi přínosy tohoto rozhodnutí je také absence lustrování Vaší bezinfekčnosti při vstupu do budovy školy, které i obecně společnost neustále více rozděluje.

"Koledové dárečky" budeme organizovat během celého týdne v takovém počtu, aby se mohli prezentovat všichni žáci, kteří o vystoupení v sále ZUŠ projeví zájem. Budeme se snažit, aby každé vystoupení bylo na úrovni veřejného vystoupení a zaznamenáme ho v co nejlepší kvalitě pro další bezprostřední zpracování. Naším cílem je vytvořit bezpečné prostředí pro naše současné žáky a jejich rodiče, zároveň rodičům nadělit výsledek naší společné práce.

Přeji Vám všem pokojné adventní dny a mnoho zdraví.

Ve Vyškově dne 28. 11. 2021                                                                        Aleš Musil, ředitel školy