Dopis rodičům našich žáků.

31.01.2022

Vážení rodiče našich žáků,

upřímně Vám touto cestou děkuji za vynaložené úsilí, které se v době pandemie stalo zásadním a neocenitelným prvkem pomoci při udržení souvislého vzdělávání našich žáků v uměleckých oborech. Tradiční vzdělávání v umění, ať se jedná o zpěv, tanec nebo hru na housle se opírá o žádoucí kontakt učitele a žáka. A i když nám všem složité období na dlouhou dobu kontakty odepřelo, výuku jsme společně zvládli. Velmi dobře si uvědomuji, že se všichni žáci zdokonalili v oblasti samostatné přípravy a plnění přizpůsobených úkolů obecně, nicméně Váš dohled nad aktivitami dítěte byl a nadále je nenahraditelný. Všem žákům bych z celého srdce přál, aby se historický mezník covidového období v jejich vývoji a rozvoji zúročil v maximální možné míře, aby každý drobný neúspěch, frustraci a bezmoc např. s komplikacemi s připojením, a naopak radost a úspěch se zvládnutím nejen počítačové techniky uplatnili ve svém dalším profesním životě jako vzdělané, odpovědné a překážky překračující osobnosti. Velká většina dětí zatím vůbec netuší, jak moc jim pomáháte se připravovat na budoucí život i tím, že jste je přihlásili do ZUŠ, kde jsou na ně po návratu ze školy kladeny další požadavky a úkoly, se kterými se musí poprat. Někdo lépe, jiný hůře. Nejsme a nebudeme všichni stejní, nemáme všichni stejné vlohy, nadání a talent, ale s tím co máme, se stále učíme pracovat a žít.

Vážení rodiče, současná situace nasvědčuje tomu, že se život začne snad vracet k běžnému režimu, že budeme mít možnost potkávat se na veřejných vystoupeních a výstavách. Před žákovským koncertem už nikdo nebude mít za povinnost lustrovat návštěvníky na očkované a neočkované, s obavami počítat hosty i účinkující. Očekávám, že se během jarních dnů situace natolik zlepší, že bude možné pro rodiče i žáky naší školy uskutečnit připravené tradiční akce, které byly doposud vlivem pandemie zastaveny. Mezi významné a atraktivní pro samotné žáky uvedu "Hudební maratón", kde bude hlavní cenou sponzora opět mobilní telefon, vícedenní "Mezinárodní projekt žáků v Žilině na Slovensku" s návštěvou vrcholku Malé Fatry, zcela nový mezioborový projekt "Pohádkový zámek" se soutěží pro rodiče a veřejnost a "Hudební putování" pro děti z mateřských školek. Není možné uvést všechny naplánované aktivity školy, jejich pedagogů a žáků, ale pokud se Vaše dítě zúčastní alespoň jedné z nich, opět udělá radost sobě i Vám, opět bude pracovat na svém osobním rozvoji. Velmi se těším na setkání.

Aleš Musil, ředitel ZUŠ Vyškov