ANIMOVANÝ FILM        LOV NA MAMUTA

15.03.2023

Žáci pondělních skupin výtvarného oboru pod vedením Karolíny Zelené zkoušeli rozpohybovat své obrázky do krátkého animovaného filmu "Lov na mamuta," který vznikl součástí školního výtvarného projektu: Pravěk. 

Naše krátké animované video o pravěku prezentujeme i na mezinárodní přehlídce digitální tvorby - Be on the Screen. Držte nám palce! "Digitální technologie spolu s internetem zasáhly snad do všech oblastí našeho života a výrazně ovlivnily také umění a výtvarnou výchovu, stejně jako umělecký provoz a vnímání."  Žáci se musí rozvíjet v digitálních technologiích dál - učit se vizuální gramotnosti a kompetenci tvořit výtvarné díla pomocí nových médií. A to byl náš cíl - rozvíjet kompetenci k digitální tvorbě. Celý leden jsme se věnovali animaci v mobilních aplikacích. A na závěr nám vznikly krásné videa, které každý žák vytvořil sám. Vyzkoušeli si vlastní animaci inspirovanou pravěkem na svůj mobilní telefon. Při práci jsme se bavili o pravěkém lovu, rituálních tancích, jak asi lidé v pravěku mohli žít... při tvorbě nebyl nikdo limitován časem ani představou - každý podle svých možností a fantazie. 

Vytvořená krátká videa, od všech žáků, jsme chronologicky spojili za sebou. Přičemž videa vytvořily celý příběh o tom, jak je těžké ulovit mamuta... Museli jsme taky nadabovat jednotlivé postavy, vytvořit titulky a přidat speciální zvuky typické pro pravěk. Důležitou informací je fakt, že věkový průměr žáků tvořící animaci je 8 let. :-)

Snad se Vám naše dílo bude líbit!